TED-plattformen har gästats av ett stort antal inspirerande talare, verksamma inom allt från ren vetenskap till underhållning. I den senare kategorin faller Andrew Stanton, vars föredrag om hur man konstruerar en fängslande historia borde vara obligatorisk för alla aspirerande författare och filmmakare.

Andrew Stanton är manusförfattare, regissör, producent och röstskådespelare och jobbar huvudsakligen för Pixar. Han har regisserat succéer som Toy Story, Hitta Nemo, Wall-E och nu senast Hitta Doris. Du är säkert bekant med dessa filmer; om inte visas fler av dem ofta på svenska filmkanaler såsom C More från Canal Digital. Gemensamt har de alla fängslande historier som verkligen engagerar tittaren.

Hur man skriver en bra historia

Andrew Stantons föredrag kan sammanfattas i följande punkter att ha i åtanke när man skriver sitt bok- eller filmmanus.

För det första är det viktigt att redan från början ha klart för dig vad målet med berättelsen är. Redan när du skriver första meningen bör du veta hur allt slutar och vad du vill förmedla genom berättelsen. En bra historia har alltid ett genomgående tema, så identifiera ditt tema först. Det andra steget är att se till att publiken bryr sig om historian och hur det går för karaktärerna. Det görs dels genom att skriv en spännande handling men också genom att skapa intressanta karaktärer som är lätta att tycka om. Det betyder inte att de är helt utan fel och brister; snarare tvärtom. Som publik har vi lättare att relatera till någon som är lite mer som oss själva – temperamentsfull, glömsk, envis eller ängslig.

Du bör också ge din huvudkaraktär en inre motivation. Denna motivation driver alla beslut och måste vara konsekvent. När en karaktär gör misstag eller gör något rätt ska alltid detta kunna härledas till den inre motivationen.

Det tredje steget är att ge publiken något att göra; låt dem dra sina egna slutsatser. Människan är född att lösa problem och uppskattar alltid en historia som inbjuder till problemlösning mer än att bli serverad en historia med färdiga lösningar på ett fat. Var aldrig rädd för förändringar – att en karaktär växer och förändras är en grundbult i varje bra historia. För att skapa en känsla av dramatik måste det också finnas ett visst mått av osäkerhet – kommer detta verkligen att gå vägen? Om vi vet att allt löser sig för huvudkaraktären och inget förändras, finns heller ingen spänning.

Slutligen – skriv det du känner till. Det betyder inte att du begränsar dig vad gäller handling eller fakta, utan att du hämtar inspiration från dina egna upplevelser och värderingar. På så sätt kan du skriva mer autentiska karaktärer och scener – sådant som gör det lätt för din publik att identifiera sig med och engagera sig i din historia.