Med utgångspunkt i samma anda som råder inom TED och den årliga TED konferensen har TED skapat ett program som heter TEDx. Det handlar naturligtvis om att vara den gnista som sprider idéer värda att uppmärksammas och spridas vidare. TEDx är ett program för lokala, självorganiserade evenemang som samlar människor att dela en TED-liknande upplevelse.

Vad är TEDx?
Med syftet att sprida goda idéer vidare utgör TEDx programmet en möjlighet att på lokala arenor skapa ett slags självorganiserande evenemang som möjliggör det för människor att få en delad TED-lik upplevelse.

x:et i TEDx står för ett evenemang som är anordnat och organiserat självständigt från TED. Det TED tillhandahåller är slags allmän vägledning för hur ett sådant evenemang arrangeras för bästa resultat. Fast enskilda TEDx evenemang är självorganiserade utan TED: s medverkan vill säga. Under ett TEDx evenemang tittar deltagarna på en TEDTalk videor och eller föredragshållare med liveframträdanden. I mindre grupper kan man sedan diskutera ämnet på en djupare nivå.TEDx 11

TEDx i utvecklingsländerna
Från TED:s sida anser man att alla har rätt att få ta del av inspirerande och utvecklande ideér. TEDx plattform ska göras tillgänglig för alla. Detta oberoende av tillgängliga resurser eller ekonomisk sits. Med hjälp av en så kallad TEDx in a box som är formgiven av IDEO-konsulter har en särskild låda tagits fram. Den är utrustad med den utrustning som behövs för att vara värd för ett TEDx evenemang. Den innehåller bland annat en projektor, olika textade föredrag som hållits inom TED talks, ett ljudsystem, samt mikrofoner. Till det kommer en guide som vägleder dem i allt som ska göras och hur det görs.

TEDx i världen i övrigt
TEDx evenemang har arrangerats i Amsterdam, Nederländerna, Havanna, Kuba, på RiodelaPlata i Buenos Aires, Argentina och bland annat på fängelset SingSing, i Ossining, New York, USA. I SingSingfängelset fick interner tillsammans med övriga evenemangsgäster diskutera och utforska olika ämnen i relation till den övergripande, helhetsbilden, av det amerikanska fängelsesystemet.

TEDx i Sverige
I Sverige finns det flera TEDx grupper. Evenemang i TED: s anda anordnas bland annat i Stockholm, Göteborg och av Uppsala universitet.