TED är en årlig tvärvetenskaplig konferens som går av stapeln i Long Beach i Kalifornien, USA. TED står för Technology, Entertainment, Design. Teknologi. Underhållning, formgivning på svenska.

TED är en icke vinstdrivande och opartisk organisation, Här engagerar man sig på ett hängivet sätt då man ägnar sig åt att sprida idéer, kort och gott. Man sprider idéer genom korta och kärnfulla 18-minuters föredrag, som även kan pågå under kortare tid än så.

TED:s mission eller uttryckta verksamhetsidé är ”ideas worth spreading” på svenska ”idéer värda att spridas”.

TED startade 1984
TED började som en konferens 1984. Man hade från grundarnas sida insett att områdena teknologi, underhållning och formgivning började stråla samman i allt snabbare takt. Dagens TED konferenser täcker mer eller mindre allt. Ämnena skiftar från vetenskap till näringsliv och världsfrågor och allt avhandlas på mer än 100 språk.

TED i den globala gemenskapen
TED i den globala gemenskapen är en aktör som samlar människor från olika områden och kulturer. Alla som söker få en större förståelse om världen av idag och ur en framtid kan se ut. De som arbetar inom ramen för TED är övertygade om den kraft idéer har som en slags katalysator att förändra personers attityder och förhoppningsvis världen som vi känner den idag. Sajten TED.com är ett forum för informationsutbyte, ett utbyte av fri kunskap. En plats där världens stora inspiratörer i gemenskap med nyfikna människor utbyter kunskap och idéer med varandra. Interaktionen sker antingen online eller under de konferenser TED anordnar eller under de TEDx evenemang som pågår någonstans jorden runt – året runt.TED 1

TED Talks
TED Talks är en samling föredrag som hålls under den årliga konferensen i Kalifornien eller på någon av de globala evenemangen som hålls i TED:s regi.

Självklart, kan det tyckas, är det oftast mycket kända föredragshållare, vilka åtnjuter särskilt hög status i det globala samhället, som är inbjudna att hålla sina föredrag.

Till dessa berömda talares skara hör bland andra följande storheter som Jane Goodall. Även den karismatiske svensken Hans Rosling finns med på listan bland de talare som tillåtits sprida sina idéer genom TED Talks försorg.

Jane Goodall
Dame, Jane Goodall är en brittisk primatolog, etolog och antropolog. Hon är känd för sina studier av schimpansers social- och familjemönster i Tanzania. Hon har adlats för sina insatser. Studien som pågått över fyrtio år har lett till att Goodalls bland annat upptäckt att schimpanser använder sig av redskap. En sensation inom forskningsområdet. Till hennes upptäckter hör även det att schimpanser dödade och åt andra djur samt även dödade sina egna. Fram till 1960 trodde man att de var timida djur som åt enbart vegetarisk föda. Jane Goodall stod i bräschen vad gäller att namnge de individer som studerades istället för att referera till dem i siffror. Jane Goodall är en skicklig och ofta anlitad talare. Trots det lär hon föredra att klä sig i kaki framför en paljettklänning.