Rupert Sheldrake är en känd författare och talare ifrån Nottinghamshire. Han har blivit uppmärksammad främst för sin forskning inom parapsykologi och mestadel för hans teorier om ”morphic resonance”. Sheldrakes teorier bygger på att naturen har ett slags inbyggt minne som går vidare från generation till generation, även om det inte finns någon uppenbar kommunikation. Rupert Sheldrake menar att exempelvis myrkolonier, duvor, orkidéer eller molekyler får denna information genom en typ av telepati. Det finns lite fakta som stödjer Sheldrakes teorier men det har inte hindrat honom från att bli en populär talare och ett stort namn inom New Age-rörelsen. Vad tror du själv?